Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Arama

Toplam 45 kayıt bulundu.

İÇ KONTROL İzleme ve Değerlendirme Raporları

29/12/2017 29/12/2017 1317
2017 Yılı İÇ KONTROL İzleme ve Değerlendirme Raporu

İzleme Standartları

26/11/2017 27/11/2017 452
Kontrollerin Değerlendirilmesi

İÇ KONTROL Sistemi Eğitim Toplantısı

23/11/2017 23/11/2017 507
Meslek Yüksekokulumuzda 17/11/2017 tarihinde saat 11:00'de Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personeli Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Sayın Serkan BEKTAŞ tarafından okulumuz akademik/idari personeline İÇ KONTROL...

İÇ KONTROL Görev Tanımları

31/10/2017 31/10/2017 563

KLU İÇ KONTROL Değerlendirmesi Hk.

27/10/2017 28/11/2017 2147
Üniversitemizin İÇ KONTROL sisteminin değerlendirilmesine yönelik Kamu İÇ KONTROL Rehberi’nden alınan İÇ KONTROL değerlendirme formu aşağıdaki adreste yayınlanmıştır. Tüm personellerimizden bu değerlendirme formunu doldurarak üniversitemizin iç...

İÇ KONTROL

25/10/2017 06/11/2017 655
Müdürlüğümüzün Kısa Görev Tanımı 1-Üniversite dışından gelen resmi evrak ve dilekçelerinin EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)'ye kaydını yapmak ve havale edilen birimlere zimmetle teslimini...

MEVZUAT

24/10/2017 24/10/2017 667
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Ders İçerikleri

18/05/2017 18/05/2017 744
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ:

Suistimal Üzerine Bir Yazı

05/05/2017 05/05/2017 774

İÇ KONTROL

23/01/2017 13/08/2018 2732

Cilt 4 - Sayı 1

30/12/2016 30/12/2016 940

İİBF İÇ KONTROL Sistemi

08/11/2016 23/03/2018 1744

İÇ KONTROL Sistemi

03/11/2016 03/11/2016 1342
Vize Meslek Yüksekokulu İÇ KONTROL

İÇ KONTROL

31/08/2016 01/09/2016 1073

İÇ KONTROL Sistemi

10/06/2016 21/09/2018 2623
İÇ KONTROL SİSTEMİ

İÇ KONTROL

01/06/2016 01/06/2016 803
İÇ KONTROL İŞLEMLERİ

İÇ KONTROL

25/03/2016 08/01/2019 2432
UYUM EYLEM PLANI

5. İZLEME STANDARTLARI

05/03/2016 24/03/2016 1447

4. BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

05/03/2016 24/03/2016 1441

3. KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

05/03/2016 16/05/2016 1503

2. RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI

05/03/2016 24/03/2016 1595

1.KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

05/03/2016 24/03/2016 1688

İÇ KONTROL Mevzuatı

05/03/2016 05/03/2016 1494

İÇ KONTROL Ortamı Standartları

25/02/2016 04/11/2016 1630
 

Prosüdürler

25/02/2016 26/02/2016 856
Prosüdürler İÇ KONTROL...
p

İÇ KONTROL

19/02/2016 08/03/2016 2531
T.C. KIRKLARELİ...

İÇ KONTROL

22/12/2015 24/12/2015 2356

İÇ KONTROL Standartları Eylem Planı

03/12/2015 25/05/2018 3125
KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL

25/11/2015 26/11/2015 2084

FBE İÇ KONTROL Standartları

14/10/2015 14/10/2015 1067

İÇ KONTROL FORMLARI

08/10/2015 08/03/2018 1192
ÇALIŞAN ÖNERİ FORMU

İÇ KONTROL SİSTEMİ

07/10/2015 07/10/2015 1132
 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇ KONTROL...

14/05/2015 14/05/2015 1976
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Sistemi İndirmek...

Ders İçerikleri

23/02/2015 23/02/2015 1419
  KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ

İÇ KONTROLün Değerlendirilmesi

28/08/2014 28/08/2014 1120
Daire Başkanlığımızda görevli personel, başkanlığımız faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında uygulanmakta olan İÇ KONTROL sisteminin sürekliliğini sağlamak ve belirlenmiş usul ve esaslara uymaktan sorumludur. Daire Başkanı İÇ KONTROL sistemini...

Ön Mali Kontrol Usül ve Esaslar

28/08/2014 28/08/2014 2175
BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların...

Yetki Devri

28/08/2014 28/08/2014 1292
  10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 55,56,57 ve 58 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 31.12.2005 tarihli ve 26040 3. mükerrer sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe konulan...

Etik Değerler ve Dürüstlük

27/08/2014 27/08/2014 1322
5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanıp 13.04.2005 tarihli ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik...

İÇ KONTROL Standartları

27/08/2014 25/10/2017 3555
  1 - Kontrol Ortamı Standartları       

Kuruluş Mevzuatı

20/08/2014 19/11/2014 1810
I. KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER: 

Sıkça Sorulan Sorular

20/08/2014 20/08/2014 2178
1. 5018 sayılı Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun amacı nedir? Bu Kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve...

İÇ KONTROL Çalışmaları

15/08/2014 17/12/2014 2271
İÇ KONTROL Sistemi Nedir? İÇ KONTROL NEDİR? İÇ KONTROL;  kurumun, yönetimi ve personeli tarafından hayata geçirilen, belirlenmiş...

İÇ KONTROL Standartları Eylem Planı

15/08/2014 04/08/2016 2070
İÇ KONTROL Standartları Eylem Planını İndirmek İçin Tıklayınız.

Birimlerimiz Ve Görevleri

14/08/2014 14/08/2014 2147
- STRATEJİK YÖNETİM, PLANLAMA ve YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ Üniversitenin faaliyet raporunu hazırlamak Üniversite faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve...

Görev Tanımları

18/07/2014 26/05/2015 1975
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.