Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
22/04/2019 09:30:42 - 24/04/2019 09:30:42 - 7656 Okunma

Üniversitemiz Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 19 Nisan 2019 Cuma günü II. Merkezi Derslikler Binası 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Hasan Zan Konferans Salonu’nda "Türk Dış Politikasında Osmanlı Mirası" konulu konferans gerçekleştirildi.

Konferansı; Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, akademik ve idari personel ile öğrenciler dinledi.

Moderatörlüğünü Üniversitemiz Kamu Diplomasisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADAM) Müdürü Prof. Dr. Muharrem EKŞİ’nin gerçekleştirdiği konferansa Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi aynı zamanda Dünya Bilim ve Sanat Akademisi Üyesi (World Academy of Art and Science-WAAS)  Prof. Dr. Nuri YURDUSEV konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Osmanlı Devleti’nin bir devamı olduğunu kurumsal, siyasal, demografik ve uluslararası alanlardan açıkça gözlemlemenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Nuri YURDUSEV, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel kurumlarının, -yasama, yürütme ve yargı- büyük kısmının kökenlerinin Osmanlı'nın son dönemine dayandığını ifade etti.

Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere farkı kurumlarımızın, yüksek mahkemelerimizin; Danıştay, Yargıtay, askerî kurumlarımızın hemen hemen hepsinin  Osmanlı'dan devralınan kurumlar olduğunu vurgulayan Prof. Dr. YURDUSEV, Cumhuriyet’in Osmanlı'nın kurumsal bürokrasisinin neredeyse tamamını devraldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

“Örneğin, Cumhuriyet'in askerî bürokrasisinin % 90'dan fazlası, sivil bürokrasisinin % 85'ten fazlası Osmanlı'dan aynen devralınmıştır. Özetle söylersek, teşkilat, faaliyet, usul ve bürokrasisiyle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e doğrudan bir kurumsal devamlılık vardır.

‘Devamlılığın görüldüğü ikinci alan siyasi yapıdır’

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın siyasi bir yapı olarak da devamıdır. Osmanlı, on dokuzuncu yüzyılın başından itibaren imparatorluktan ulus-devlete dönüşmeye başlamıştır. Kesin sınırlarla tahdit edilen bir ülke, dahili ve harici tanımaya dayalı egemenlik, temel hükümet ve yönetim işlevlerinin ve yetkilerinin Bâbıâli'nin tekeline alınması şeklinde bir merkezîlik ve nihayet genel bir Osmanlı vatandaşlığını içeren bir tür ulusallık özellikleriyle Osmanlı İmparatorluğu on dokuzuncu yüzyılın sonunda aşağı yukarı bir ulus-devlet haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın son döneminde dönüşmüş olduğu bu siyasi yapıyı benimseyerek devam ettirdi. Buna ilişkin verilebilecek en çarpıcı örnek 1876 Kanun-i Esasi'deki vatandaşlık tanımı ile 1924 Anayasası'ndaki vatandaşlık tanımının tıpa tıp aynı olmasıdır.

‘Üçüncü olarak, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın kısmen, demografik olarak devamıdır’

Yani Osmanlı'nın nüfus çeşitliliğini Türkiye Cumhuriyeti devralmıştır. Gerçi, nüfus çeşitliliğinde gayrimüslim oranı ciddi bir şekilde azalmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslim nüfus oranı üçte birdir. Cumhuriyet'te gayrimüslim nüfus azalarak Müslüman çoğunluk % 90'ların üstüne çıkmıştır. Lakin Osmanlı'nın nüfus çeşitliliğini, Türkiye Cumhuriyeti Müslüman nüfus içerisinde devralıp devam ettirmiştir. 93 Harbi'nden, 1878 Türk-Rus Savaşı'ndan itibaren başlayan ve daha sonra Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı ile devam eden Balkanlar ve Kafkaslar'daki Müslüman nüfustan Anadolu'ya, büyük miktarda nüfus göçü gerçekleşmiştir. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye Cumhuriyeti nüfusunun üçte birinden fazlası son kuşakta Türkiye'ye Kafkaslar'dan ve Balkanlar'dan gelen göçmenlerden oluşur. Dolayısıyla Müslüman nüfus çeşitliliği bakımından Cumhuriyet, Osmanlı'daki durumu devam ettirmiştir.

Kurumsal, siyasi, demografik ve uluslararası alandaki Osmanlı ve Cumhuriyet devamlılığını, başka hiçbir Osmanlı sonrası devletle Osmanlı devleti arasında kurmak mümkün değildir. Bu sebepledir ki, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı'nın doğrudan devamıdır ve dış politikasında bir Osmanlı alanı olması da gayet tabiidir.”

Konferansın sonunda Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU, misafir konuşmacı Prof. Dr. Nuri YURDUSEV’e plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. KADAM Müdürü Doç. Dr. Muharrem EKŞİ ise “Kamu Diplomasisi ve AK Parti Dönemi Türk Dış Politikası” konulu kitabını hediye etti.

Konferans KLÜ

Facebook Twitter Google Plus
TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA OSMANLI MİRASI
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.