Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
19/11/2019 11:57:58 - 19/11/2019 11:57:58 - 5356 Okunma

Üniversitemizin tüm ön lisans ve lisans birimlerinden mezun olacak öğrenci profilini belirleyen program yeterliklerinin yeniden geliştirilmesine 2018-19 öğretim yılı Ocak- Mayıs döneminde başlandı. Bu dönemde Üniversitemizdeki tüm birimler, program yeterliliklerini; geniş bir iç-dış paydaş katılımı, alanın bilimsel bilgi birikimi, alandaki mesleki ve teknolojik uygulamalar ve eğitim bilim ilke ve standartlarına dayalı geliştirilmesi çalışmalarını yürüterek tamamladı. Süreç sonunda 8 lisans birimindeki 28 bölüm ve 7 ön lisans birimindeki 59 bölüm-program; iç ve dış paydaş gereksinimleri, ulusal (TYYÇ 5 ve 6. Düzey) ve uluslararası yükseköğretim standartları, akreditasyon ajansları standartlarına bağlı olarak mezun bir öğrencinin sahip olacağı yeterlikleri güncelledi.

Bölüm-programlarda yürütülen bu güncelleme çalışmalarına bağlı ortaya konulan program yeterlilikleri, Eğitim-Öğretim Geliştirme Koordinatörlüğü tarafından bölümler bazında: Haziran ve Temmuz 2019 döneminde, ulusal yükseköğretim yeterlikleri ve eğitimbilim kapsamı olarak iki boyutta değerlendirildi. Ulusal yükseköğretim yeterlikleri boyutunda TYYÇ (5 ve 6. Düzey)’nin; alan bilgi birikimi, araştırma metodolojisi ve becerileri, mesleki yeterlikler, temel beceriler, sosyal-iletişim becerileri, yasal-hukuksal normlar, mesleki etik, takım çalışması, bilgi-bilişim-iletişim teknolojileri, yabancı dil vb. kapsamı değerlendirildi. Buna bağlı eğitim-bilim boyutunda ise ortaya konulan her bir yeterliliğin, yükseköğretim 5 ve 6. düzeyi için belirlenen yeterliklerin içerdiği bilgi yapısı, bu bilgisi yapısının öğrenilebilir, öğretilebilir ve ölçülebilir nitelikleri ayrı ayrı değerlendirilerek her bölüm-program için ayrı ayrı düzeltme önerileri oluşturularak raporlandı. Raporlanan bu düzeltme gereksinimleri, ilgili birimlerle işbirliği içinde düzeltmeleri yapılarak program yeterlilikleri güncelleme süreçleri tamamlandı.

Son aşamada üniversitemizin 8 lisans birimindeki 28 bölüm ve 7 ön lisans birimindeki 59 bölüm-programın, güncellenen program yeterlikleri 11 Kasım 2019 tarihinde, üniversitemiz Eğitim Öğretim Komisyonu kararıyla Senato onayına sunuldu. 13 Kasım 2019 tarihli Senato kararı ile ulusal ve uluslararası yükseköğretim eğitim kalite güvencesi standartlarına uygun güncellenen üniversitemiz lisans ve ön lisans birimlerindeki program yeterlikleri onaylanarak yürürlüğe girdi.

Not: Lisans birimlerinden Hukuk Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi bölümlerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında pilot fakülteler olarak program yeterlilikleri güncelleme çalışması tamamlandığından buraya eklenmemiştir.

Program Yeterlilikleri Güncelleme Raporu

Program Yeterlilikleri Rapor KLÜ

Facebook Twitter Google Plus
kalite
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.