Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
06/01/2020 14:47:03 - 06/01/2020 14:47:03 - 3364 Okunma

ICQH-2019 (International Conference On Quality In Higher Education-2019) 26-27 Aralık 2019 tarihlerinde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'inde gerçekleştirildi. Kongreye Üniversitemiz adına Eğitim-Öğretim Geliştirme Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Alaettin İŞERİ, "Kırklareli Üniversitesi Kurumsal (Eğitim) Kalite Güvence Sistemi Modeli ve Uygulama Deneyimleri" adlı bildiri ile katıldı.

Dr. Öğr. Üyesi İŞERİ sunumunda üniversitemizin gereksinim duyduğu kurumsal iç kalite güvence sistemi modelinin oluşturulmasında, “Kurumun tüm iç-dış paydaşların gereksinim ve beklentileri nasıl belirlenebilir? Belirlenen potansiyel ve gereksinimler dış kalite güvencesi ve kalite güvencesi ajansları olarak ulusal ve uluslararası yükseköğretim kalite politikaları ile kalite güvence sistemleri bağlamında kurumsal bir eylem planına nasıl dönüştürülebilir? Bu eylem planları rasyonel olarak nasıl uygulanabilir ve uygulama sonuçları nasıl raporlandırılabilir? Eylem planlarına bağlı kurumdaki sürüdürülebilir ve kapsayıcı kurumsal iyileşme ile gelişmeler ulusal ve uluslararası yükseköğretim standartlarına bağlı dış kalite güvence sistemleriyle nasıl entegre edilebilir?” sorularının esas alındığını belirtti. İŞERİ, bu sorular doğrultusunda geliştirilen Üniversitemiz Kurumsal Kalite Güvence Sistemi Modeli dört aşamalı yapısının sunumunda (a) Kurumsal gerçeklik, gereksinim ve beklentilerin çok yönlü ve paydaşlı durumsal analizi (b) Durumsal analiz odaklı kalite politikası tasarımı (c) Kalite politikasının uygulama ve değerlendirilmesi (d) Uygulama ve değerlendirmesi tamamlanan kurumsal kalite politikasının akreditasyonu aşamalarını da tanıttı. 

Dört aşamalı "Kırklareli Üniversitesi Kurumsal Kalite Güvence Sistemi Modeli" tanıtımına bağlı olarak geliştirilen "Kurumsal (Eğitim) Kalite Güvence Sistemi Modeli"nin dört aşamalı yapısının sunumunda ise (a) Akademik birimlerdeki bölümlerin, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir eğitim kalite politikası için iç-dış paydaşlarının gereksinim ve beklentilerini, ulusal ve uluslararası yükseköğretim standart ve değerlerini içeren bir durumsal analiz yapmalarını içeren aşama (b) İç ve dış paydaş gereksinimleri, ulusal-uluslararası yükseköğretim politikaları-kalite güvence sistemlerine bağlı olarak bölüm eğitim kalite politikasının tasarımını içeren aşama (c) İç ve dış paydaş gereksinimleri, ulusal-uluslararası yükseköğretim politikalarına bağlı olarak tasarımı yapılan bölüm eğitim politikasının uygulama ve uygulama sonuçlarına bağlı olarak değerlendirmeyi içeren aşama (d) Bölümlerde geliştirilip uygulanan sürdürülebilir ve kapsayıcı sonuçlara ulaşan bölümlerin eğitim kalite politikalarının dış kalite güvence sistemleriyle entegre edilmesine yönelik olarak akreditasyon süreçlerinin kapsamı ayrı ayrı sunuldu.

Sunumun sonuç bölümünde de Kırklareli Üniversitesi Kurumsal (Eğitim) Kalite Güvence Sistemi Modeli'nin dört aşamalı süreci kapsamında son iki yılda kurumda yürütülen eğitim-öğretim uygulamaları ve bu uygulamaların sonuçları, 2019 kurumsal dış değerlendirme sürecinde modelin değerlendirilmesi yapılarak modelin uygulanabilirliğine ilişkin veriler paylaşıldı.

Kalite Güvence Sistemi KLÜ

Facebook Twitter Google Plus
ÜNİVERSİTEMİZ KURUMSAL (EĞİTİM) KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ MODELİ ICQH-2019'DA SUNULDU
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.