Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
04/01/2016 17:34:36 - 04/01/2016 17:34:36 - 6921 Okunma

01-15 Ocak 2016        Akademik Teşvik Başvurularının kadrolarının bulunduğu ilgili  Birimine yapılması,

16-22 Ocak 2016        Başvuruların Geçici Ön İnceleme Heyeti tarafından incelenmesi ve karara bağlanması,

25-28 Ocak 2016        Başvuruların Geçici Akademik Teşvik Komisyonu tarafından  değerlendirilmesi,

29 Ocak 2016             Nihai komisyon kararlarının internet sitesinden ilan edilmesi,

01-05 Şubat 2016       Komisyon kararlarına karşı Üniversite Senatosuna itiraz edilmesi,

08-12 Şubat 2016       İtirazların senatoda görüşülüp karara bağlanması,

13 Şubat 2016            Kararların İlgili Birimlere gönderilmesi.

 

NOT 1 : Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 18/12/2015 tarihli ve 29566 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olması nedeniyle başvuru takvimi sıkıştırılmış olup; ödeneğin Yönetmeliğe göre 15/02/2016 tarihinde ödenebilmesi için başta başvuru sahibi akademik personel olmak üzere, geçici ön inceleme heyetleri ile diğer personelin azami özen ve çaba göstermesi gerekmektedir.

        2:  Başvuracak öğretim elemanları 04 Ocak 2016’ dan itibaren YÖKSİS’ de Akademik faaliyetlerini ilgili kısıma  girip çıktı alarak imzaladıktan sonra, çalışmaların birer örneği ile birlikte ilgili bölümdeki geçici ön inceleme heyetine vermelidir. 

2015 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.