Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
04/05/2016 11:50:01 - 03/05/2016 16:18:14 - 8894 Okunma

Üniversitemiz Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü (KESAM) tarafından “Kıdem Tazminatı” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Kayalı kampüsü İİBF 4 No’lu Konferans Salonunda düzenlenen panele; Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, KESAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. İskender Gümüş, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar’ın oturum başkanlığını yaptığı panelde, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Parlak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Bayram, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Koç ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayım Yorgun konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç; düzenlenen panelin güncel konuları takip etmenin yanı sıra güncel konuların kamuoyu ile paylaşılmasına imkân sağladığını belirterek, katılımcılara teşekkürlerini dile getirdi.

Panelin oturum başkanlığını yapan İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar; 4857 sayılı iş kanununda da kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik gösterilmediğini belirterek,  kıdem tazminatı fonu kurulacağının öngörüldüğünü söyledi.

Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Koç, uygulamada kıdem tazminatı ve hesaplama sorunları ile ilgili bilgiler verdi. Doç. Dr. Koç, “Kıdem tazminatının yıpranma karşılığı, ücret niteliği, tazminat, işsizlik sigortası, niteliğinde ihtiyarlık sigortası şeklinde öngörülmektedir. Kıdem tazminatına hak kazandıran unsurlar, işverenin feshi, askerlik, kadın işçinin evliliği, emekliliktir. Kıdem tazminatı arttırılabilir ama azaltılamaz. Kıdem tazminatının en önemli sorunu işverenin işçiye kıdem tazminatı vermemesidir. 2015 yılında çalışanların sadece %14’ü kıdem tazminatı almıştır” dedi.

Yargı kararları ışığında kıdem tazminatıyla ilgili bilgi veren Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Bayram ise, kıdem tazminatının yargı ile işçiye uzun sürede ödendiğini belirterek şunları kaydetti: “İşçinin sözleşme süresi bitimi ile kendiliğinden sona erdiğinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Haksız bir şekilde işveren tarafından sözleşme feshedilirse kıdem tazminatı hakkı oluşabilmektedir. Belirli süreli iş sözleşmesinde yer alan bir hükme dayanarak yenilenmeyeceği, işçiye söylenmesi kıdem tazminatı hakkının doğmasını sağlar. İşçi eğer kendi sözleşmeyi feshedip memur olmuş ise kıdem tazminatı hakkı kazanamamaktadır.”

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sayım Yorgun ise; kıdem tazminatında tarafların görüşleri ve uyuşmazlık nedenleri üzerinde durdu. Kıdem tazminatı sendika hareketlerinin ortaya çıkardığı bir hak olduğunu belirten Doç. Dr. Yorgun; “Kıdem tazminatına ücret geliri, tazminat, iş güvencesi, işsizlik sigortası vb. anlamları yüklenmektedir.  Ancak bunların hiçbiriyle alakası yoktur. Yeni fon ile birtakım kısıtlamalar getirilmek istenmektedir. Kıdem tazminatının AB’nin çok ilerisinde olma sebebi iş güvencesi ILO hükümlerine uygun olmadığı içindir. Çünkü ortalama ücretin düşük olması, devletin sosyal fonksiyonlarının zayıflığı, işsizlik sigortasında yararlanma şartları ağır ve işsizlik ücretinin düşük olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Parlak da, kıdem tazminatında yeni gelişmeler ve fon tartışmaları konusuna değinerek, farklı ülkelerdeki kıdem tazminatı uygulamasına da göz atılması gerektiğini dile getirdi. Kıdem tazminatından yararlanmanın her ülkede farklı olduğunu aktaran Prof. Dr. Parlak şunları kaydetti: “Bazı ülkelerde kıdem tazminatı ödenir. Bazılarında ise hiç ödenmez. İsviçre de 20 yılı dolduran ve 50 yaşını doldurmayan kimseye kıdem tazminatı verilmez. Fransa da 1 yılı dolduran kişiler kıdem tazminatı alır. Fransa’dan kıdem tazminatı için her yıl için alınan ücretin %20’sidir. Avusturya da fon sistemi vardır. İşveren her ay ücretinin bir kısmını kıdem tazminatı fonuna yatırmaktadır. Türkiye’de ise geçilmek istenen sistem fon sistemidir. Brezilya, Avusturya, Şili ve Kore’de bu sistem uygulanmaktadır. Ancak kıdem tazminatı değil, hizmet fonu olarak görünmektedir. Ayrıca Avrupa’nın birçok ülkesinde de kıdem tazminatı uygulanmamaktadır.”

Panel, soru cevap kısmının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç’ın katılımcılara teşekkür belgesi takdim etmesiyle sona erdi.

“Kıdem Tazminatı”

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.