Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
16/12/2016 09:56:01 - 19/12/2016 09:56:01 - 9726 Okunma

Üniversitemiz Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları konulu panel gerçekleştirildi.

Kayalı Yerleşkesi İİBF 4 No’lu Konferans Salonunda gerçekleştirilen panele: Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç, Rektör Yard. Prof. Dr. Bülent Şengörür, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Alper, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Saim Ocak ve Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlknur Karaaslan ise konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Aykaç, gerçekleştirilen bu tür panellerle hocalarımızın bilgi ve tecrübelerini öğrencilere aktarmasında önem rol üstlendiğini söyledi.

“Türkiye çok dinamik bir ülkedir” ifadesine vurgu yapan Rektörümüz Prof. Dr. Aykaç şunları kaydetti: “Her alanda araştırma yapmak, bilgiler toplamak için araştırmacıya fazlasıyla malzeme sunan bir ülkede yaşıyoruz. Ülkemizde özellikle son yıllarda sosyal alanda çok büyük araştırmalar ve yenilikler yapılmıştır. Bu gün burada düzenlenen Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları Konulu panelden her birey mutlaka faydalanmalıdır. Panelde emeği geçenlere ve davetimize iştirak eden değerli hocalarımıza çok teşekkür ederek, faydalı bir panel olmasını temenni ediyorum”

Panelin moderatörlüğünü yapan Üniversitemiz Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İlknur Karaaslan ise, “Çok değerli hocalarım ve sevgili öğrencilerimiz, Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları Konulu panele hepiniz hoş geldiniz. 1900’lü yılların sonlarına doğru hem dünya da hem de ülkemizde sosyal güvenlik alanında yeniden yapılandırma faaliyetleri hız kazanmaya başlamıştır. Bugün burada yapılan değişikler hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağız” dedi.  

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Reformunun Sonuçları ve Yeni Gelişmeler hakkında bilgiler veren Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Alper kapsamlı değişikleri reform olarak kabul edildiğini ifade etti.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper “Sosyal güvenlik sisteminin anlayışını, şeklini değiştirebilirsiniz. Sosyal güvenlik yapısı gereği dinamiktir. Sürekli kapsamlı değişiklikler gerektirmektedir. Evrensel değerleri de göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Ülkedeki genç bir kitlenin fazla olması, toplumunun tamamına ulaşılamaması gibi konular sosyal güvenlik reformunu gerektirmektedir. Bugün, İçinde yaşadığımız dönemde, sosyal güvenlik alanında kısa dönemli bir değişimden değil, uzun dönemli bir dönüşümden bahsetmek daha doğru olacaktır. 20. yüzyılın son yılları da sosyal güvenlik alanında bir değişiklikleri gündeme getirmektedir. Sistemin yeniden yapılanmasını gerektiren bu dönüşüm, 1980’li yıllarda başlamış ve halen devam etmektedir. Bu değişiklikler diğer alanlardan farklı olarak daha uzun süre devam edecek ve önümüzdeki yüzyıla sarkacaktır. Bugün sosyal güvenlik alanında bir dönüşümden veya yeniden yapılanmadan bahsetmek kesinlikle bir abartma değildir. Çünkü bir bütün olarak, sosyal güvenlik anlayışı, kurumsal yapı, kapsam ve finansman gibi alanlarda köklü değişimler gündeme gelmektedir” şeklinde konuştu.

Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Güncel Gelişmeler konusuna değinen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saim Ocak ise, öncelikle anlaşılması gereken ülke vatandaşları olarak bizde güvenlik kültürü oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Farkındalığın farkına varılması gerektiğini vurgulayan Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ocak şunları aktardı: Sosyal güvenlik uygulamalarında İşverenlerin iş yükü fazlalılığı, boşanmaların fiilen birlikte yaşaması, Bağ-Kurluların tespit davası açamaması, kayıtdışı çalışan vatandaşlar, kayıtdışı çalışan yabancılar ve iş sağlığı ve güvenliği kurumunun rücu yetersizliği gibi bazı sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Devletin devlet olarak yapması gerekenler varsa bizlerinde vatandaş olarak yapmamız gerekenler vardır. Toplum içindeki fertlerin sosyal güvenlik hakları ve yükümlülüklerinde köklü değişiklikler yapmak zor bir iştir. Sosyal güvenlik sistemlerinin dinamik yönünü zayıflatan farlı etkenler olabilir. Sosyal güvenlik alanında meydana gelen yenilikler, alt sistemini oluşturduğu iktisadi ve sosyal sistemdeki değişmelere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim söz konusu olan yenilikler, sosyal güvenlik sisteminin iç dinamiklerinden ve kendi dışındaki iktisadi ve sosyal sistemin dinamiklerinden kaynaklanmaktadır.”

Panel Rektörümüz Prof. Dr. Aykaç’ın katılımcılara plaket takdim etmesiyle sona erdi.

Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları KLÜ

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.