Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
05/10/2017 15:20:58 - 05/10/2017 15:20:58 - 6989 Okunma

Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu tarafından düzenlenen ve Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü ve İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap ÜNSAR'ın konuşmacısı olduğu "Hemşirelikte Profesyonellik" konulu konferans, 05 Ekim 2017 Perşembe günü, saat:10.30'da 2. Merkezi Derslikler Binası, 2 No'lu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansı; Sağlık Yülsekokulu Müdürü Doç. Dr. Serpil AKÖZCAN, yüksekokul akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci dinledi. Prof. Dr. Serap ÜNSAR konferansa profesyonelliğin tanımı yaparak başladı. Belli bir alanda yüksek oranda uzmanlık, bilgi, beceri, tutum ve davranış biçimine profesyonellik dendiğini belirten Prof. Dr. ÜNSAR, günümüzde hemşirelerin sağlık bakımı vermenin yanı sıra; araştırma yapma, teori geliştirme, mesleki örgütlere ve politik aktivitelere katılma gibi profesyoneller tarafından yerine getirilen işlevleri yerine getirir duruma geldiklerini ve böylece hemşirelikte profesyonellik ve hemşirelikte profesyonel değerler kavramlarının ön plana çıktığını ifade etti.

Hemşirelikte profesyonel kimliğin üç boyutunun bulunduğunu dile getiren Prof. Dr. Serap ÜNSAR, konuşmasına şöyle devam etti: “Profesyonel kimliğin birinci boyutu, kişisel boyuttur. Bu boyuta göre profesyonel kimliğe hemşirenin bütüncül bir parçası olarak bakılmaktadır. Yetkin ve sorumluluk alarak hemşireliği uygulayabilen bir kişi olma duygusuna sahip olma olarak tanımlamaktadır. İkincisi kişiler arası boyuttur. Bu boyuta göre profesyonel kimlik diğer hemşirelerle etkileşim ve sosyalizasyon süreci olarak kazanılan hemşirelik mesleğinin bilgi, beceri, değerler, normlar, ve kültürün içselleştirilmesi ile gerçekleşebilecektir. Üçüncüsü ise sosyal ve tarihsel boyuttur. Bu boyuta göre hemşireliğe cinsiyet ayrımcılığı yoluyla ataerkil toplumlarda kadının aile içindeki ezilgen, boyun eğen konumu itibariyle daha az değer verilen bir meslek olarak, kadınlık alanının bir parçası olarak görülmekteydi. Fakat 2007 yılında mesleğe erkek hemşirelerin alınmasıyla değişen sistem toplumda bakış açısını değiştirmiştir. Profesyonel kimliği güçlü meslek üyeleri; toplumda sağlık bakım ve politika ortamlarında mesleği güçlü bir şekilde temsil ederek çalışmaları ile kendileri, meslektaşları, hastaları ve mesleklerini olumlu yönde etkileyecek değişiklikler yapabilirler.” 

Profesyonel kimliğin kişiler arası boyutta iyi gelişmesinin hemşirenin rol sorumluluklarının farında olmasıyla mümkün olacağını belirten ÜNSAR, hemşirelerin; bakım verici, eğitici, araştırıcı, yönetici, karar verici ve savunucu olma gibi rollerinin bulunduğuna dikkat çekti.  

Konferans, Sağlık Yülsekokulu Müdürü Doç. Dr. Serpil AKÖZCAN’ın Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serap ÜNSAR’a verdiği konferans için teşekkür ederek günün anısına plaket takdim etmesiyle sona erdi.  

hemşirelik

Facebook Twitter Google Plus
Hemşirelikte Profesyonellik
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.